- Sự Kiện & Hội Thảo -
Home Định cư các nước Định cư Úc Các câu hỏi thường gặp về chương trình định cư Úc diện...

Các câu hỏi thường gặp về chương trình định cư Úc diện doanh nhân, đầu tư visa 188

- Advertisement -

Bài viết này tổng hợp các câu hỏi thường gặp của nhà đầu tư về visa đầu tư định cư Úc 188.

VISA 188A

Rủi ro đầu tư

 • Rủi ro khi đầu tư định cư Úc với visa 188A là gì?

Về hồ sơ doanh nghiệp và phương án kinh doanh, rủi ro nằm ở việc:

– Doanh nghiệp mà nhà đầu tư đang sở hữu/điều hành không thỏa điều kiện về doanh thu, tài sản. Nhà đầu tư không sở hữu đủ số % tối thiểu (30%) theo yêu cầu đối với doanh nghiệp.

– Phương án kinh doanh tại Úc không khả thi, không thỏa điều kiện để xin lên visa định cư vĩnh viễn 888A.

Về hồ sơ của nhà đầu tư xin cấp visa, rủi ro chính nằm ở việc: đương đơn cung cấp thông tin sai lệch, người đứng đơn từng có án tích hoặc có tiền sử mắc các bệnh truyền nhiễm, ung thư, viêm gan B, HIV/AIDS.

Ngoài ra, một rủi ro khác là nhà đầu tư lựa chọn luật sư hoặc công ty di trú không có kinh nghiệm trong việc chứng minh nguồn tiền, chuẩn bị hồ sơ không thỏa yêu cầu của Sở Di trú.

 • Sau khi được cấp visa và đưa gia đình đến Úc tạm trú, trong khi chờ đủ thời gian sống tại Úc để xin lên thường trú, nhà đầu tư có được trở lại Việt Nam để tiếp tục việc kinh doanh cũ không?

Sau khi được cấp visa tạm trú, nhà đầu tư có toàn quyền quyết định việc: nhà đầu tư hay vợ/chồng của nhà đầu tư sẽ là người ở lại để kinh doanh và sinh sống tại Úc. Người ở lại sẽ đáp ứng điều kiện kinh doanh và điều kiện lưu trú cho hồ sơ thường trú 888. Cho nên, nếu nhà đầu tư quyết định vợ/chồng của mình là người ở lại, thì nhà đầu tư được QUYỀN trở về Việt Nam để tiếp tục việc kinh doanh cũ.

Con đường lên thường trú nhân Úc

 • Điều kiện xin visa thường trú Úc vĩnh viễn 888A sau khi có visa đầu tư định cư Úc 188A?

Khi đã có visa 188A, để xin lên visa thường trú vĩnh viễn 888A, nhà đầu tư cần thỏa các điều kiện sau để xin quyền thường trú:

– Đã và đang sở hữu doanh nghiệp, hoặc đảm nhận vị trí quản lý trực tiếp trong doanh nghiệp ở Úc.

– Sống ở Úc ít nhất 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn.

– Có số doanh nghiệp Úc và nộp Báo cáo hoạt động kinh doanh cho Cục thuế Úc.

– Trong 24 tháng trước khi nộp đơn, nhà đầu tư phải sở hữu ít nhất:

+ 51% tổng giá trị của một doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000AUD mỗi năm, hoặc.

+ 30% tổng giá trị của một doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000AUD trở lên mỗi năm, hoặc

+ 10% tổng giá trị doanh nghiệp được điều hành bởi một công ty niêm yết công khai.

– Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm ít nhất 300.000AUD trong 12 tháng trước khi nộp hồ sơ.

– Trong 12 tháng trước khi nộp đơn, nhà đầu tư phải thỏa được ít nhất 2 trong 3 điều kiện sau:

+ Tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp tại Úc đạt 600.000AUD.

+ Có ít nhất 2 nhân viên là công dân/thường trú nhân Úc làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.

Sau khi thỏa các điều kiện trên, nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ xin lên thường trú nhân Úc.

Ngành nghề kinh doanh

 • Có nhiều hồ sơ 188A không đủ điều kiện xin lên thường trú. Vậy trong 4 năm kinh doanh tại Úc, đương đơn có được quyền thay đổi ngành nghề kinh doanh để đảm bảo đủ điều kiện xin lên thường trú?

Trong 1-2 năm đầu vừa sang Úc với visa đầu tư định cư Úc 188, nhà đầu tư có thể thay đổi loại hình kinh doanh. Tuy nhiên, trong 2 năm cuối trước khi xin lên thường trú phải đảm bảo tiếp tục kinh doanh theo ngành nghề đã chọn và đạt được các yêu cầu nói trên.

Nếu chưa đạt đủ điều kiện trong thời hạn 4 năm của visa, nhà đầu tư có thể xin gia hạn thêm 2 năm. Nhà đầu tư cần chứng minh là đã đầu tư, nhưng vì lý do khách quan chưa thỏa đủ điều kiện, phải tiếp tục kinh doanh để tạo việc làm cho công dân Úc để xin gia hạn.

Thang điểm di trú Úc

 • Thang điểm di trú Úc là gì? Bao gồm những tiêu chí nào?

Thang điểm di trú Úc là công cụ để Bộ Di trú Úc chọn lựa những người nhập cư có thể đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Do đó, việc tính điểm dựa trên những tiêu chí phản ánh tuổi, trình độ, tài chính và kinh nghiệm. Độ tuổi đạt điểm cao nhất thường là 25-32.

Tùy vào diện định cư mà Bộ Di trú Úc sẽ đưa ra yêu cầu về mức điểm tối thiểu. Với chương trình đầu tư định cư Úc visa 188A, nhà đầu tư cần đạt tối thiểu 65 điểm.

Thang điểm được tính dựa trên các yếu tố sau:

– Độ tuổi

– Khả năng tiếng Anh

– Bằng cấp

– Kinh nghiệm làm việc

– Tài chính

– Doanh thu công ty

 • Nếu điểm hồ sơ của nhà đầu tư cao hơn mức yêu cầu (tối thiểu 65 điểm), thì hồ sơ có được ưu tiên thụ lý nhanh hơn không?

Thời gian thụ lý của tất cả các hồ sơ là như nhau. Vì vậy, các hồ sơ cao điểm hơn vẫn sẽ KHÔNG được ưu tiên thụ lý trước.

Yêu cầu về sở hữu doanh nghiệp

 • Trường hợp nhà đầu tư đang nắm giữ vai trò quản lý cấp cao tại một công ty, nhưng trên giấy tờ không sở hữu cổ phần công ty đó thì có thỏa điều kiện làm hồ sơ không?

Để thỏa điều kiện làm hồ sơ, đương đơn cần nắm giữ vị trí điều hành doanh nghiệp (giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, v.v) VÀ sở hữu ít nhất 30% doanh nghiệp. Nếu chỉ điều hành nhưng không sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu ít hơn mức tối thiểu nêu trên thì KHÔNG thỏa yêu cầu nộp hồ sơ 188A.

Thời gian cư trú

 • Để đủ điều kiện xin lên thường trú, đương đơn cần cư trú ở Úc trong bao lâu?

Để thỏa điều kiện xin visa thường trú Úc vĩnh viễn 888A, nhà đầu tư HOẶC vợ/chồng phải sống ở Úc ít nhất 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn.

 • Sau khi được cấp visa và đưa gia đình đến Úc tạm trú, trong khi chờ đủ thời gian sống tại Úc để xin lên thường trú, nhà đầu tư có được trở lại Việt Nam để tiếp tục việc kinh doanh cũ không?

Nhà đầu tư được toàn quyền hoán đổi vị trí đương đơn cho vợ hoặc chồng ở lại Úc theo điều kiện visa. Trong khi đó, nhà đầu tư ĐƯỢC quyền trở về Việt Nam để tiếp tục việc kinh doanh. Việc lựa chọn người đứng đơn vào thời điểm đó sẽ phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư.

VISA 188B

Rủi ro đầu tư

 • Rủi ro khi đầu tư định cư Úc với visa 188B là gì?

Về hồ sơ doanh nghiệp và khoản đầu tư:

– Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Úc là hình thức đầu tư được đảm bảo bởi chính quyền bang nên rủi ro ở mức rất thấp.

– Doanh nghiệp mà nhà đầu tư đang sở hữu/điều hành không thỏa điều kiện về doanh thu, tài sản. Nhà đầu tư không sở hữu đủ số % tối thiểu (10%) theo yêu cầu đối với doanh nghiệp.

Về hồ sơ của nhà đầu tư xin cấp visa, rủi ro chính nằm ở việc: đương đơn cung cấp thông tin sai lệch, người đứng đơn từng có án tích hoặc có tiền sử mắc các bệnh truyền nhiễm, ung thư, viêm gan B, HIV/AIDS.

Ngoài ra, một rủi ro khác là nhà đầu tư lựa chọn luật sư hoặc công ty di trú không có kinh nghiệm trong

việc chứng minh nguồn tiền, chuẩn bị hồ sơ không thỏa yêu cầu của Sở Di trú.

Khoản tiền đầu tư

 • Đối với visa đầu tư định cư Úc 188B, nhà đầu tư có bao nhiêu ngày để bán tài sản và chuyển tiền vào kho bạc bang bên Úc?

Sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ Di trú, nhà đầu tư có tổng cộng 70 ngày để thanh lý tài sản và chuyển tiền vào kho bạc bang bên Úc.

 • Số tiền 24,8 tỷ đồng (1,5 triệu AUD) đầu tư vào kho bạc bang có thể rút ra trước ngày đáo hạn được không? Có thể sử dụng khoản đầu tư này làm tài sản thế chấp vay ngân hàng tại Úc không?

Khoản đầu tư 24,8 tỷ đồng (1,5 triệu AUD) đầu tư trái phiếu KHÔNG thể rút ra trước hạn. Số tiền này cần được lưu giữ trong kho bạc bang cho đến ngày đáo hạn ghi trên Chứng nhận đầu tư (Bond Certificate) để đảm bảo đương đơn và gia đình đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thường trú nhân vĩnh viễn 888B.

Trên website Bộ Nội vụ (Department of Home Affairs) không đề cập đến việc có thể thế chấp 24,9 tỷ đồng (1,5 triệu AUD) trái phiếu để vay ngân hàng tại Úc hay không. Lý do: tài sản thế chấp được quyết định bởi ngân hàng. Do đó, khách hàng cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng mà khách có ý định vay vốn để được tư vấn chính xác.

Thang điểm di trú Úc

 • Thang điểm di trú Úc là gì? Bao gồm những tiêu chí nào?

Thang điểm di trú Úc là công cụ để Bộ Di trú Úc chọn lựa những người nhập cư có thể đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Do đó, việc tính điểm dựa trên những tiêu chí phản ánh tuổi, trình độ, tài chính và kinh nghiệm. Độ tuổi đạt điểm cao nhất thường là 25-32.

Tùy vào diện định cư mà Bộ Di trú Úc sẽ đưa ra yêu cầu về mức điểm tối thiểu. Với chương trình đầu tư định cư Úc visa 188B, nhà đầu tư cần đạt tối thiểu 65 điểm.

Thang điểm được tính dựa trên các yếu tố sau:

– Độ tuổi

– Khả năng tiếng Anh

– Bằng cấp

– Kinh nghiệm làm việc

– Tài chính

– Doanh thu công ty

 • Nếu điểm hồ sơ của nhà đầu tư cao hơn mức yêu cầu (tối thiểu 65 điểm), thì hồ sơ có được ưu tiên thụ lý nhanh hơn không?

Thời gian thụ lý của tất cả các hồ sơ là như nhau. Vì vậy, các hồ sơ cao điểm hơn vẫn sẽ KHÔNG được ưu tiên thụ lý trước.

Thời gian cư trú

 • Để đủ điều kiện xin lên thường trú, đương đơn cần cư trú ở Úc trong bao lâu?

Để thỏa điều kiện xin visa thường trú Úc vĩnh viễn 888B. Nhà đầu tư HOẶC vợ/chồng phải sống tối thiểu 2 năm trong thời gian 4 năm đầu tư trái phiếu.

 • Sau khi được cấp visa và đưa gia đình đến Úc tạm trú. Trong khi chờ đủ thời gian sống tại Úc để xin lên thường trú. Nhà đầu tư có được trở lại Việt Nam để tiếp tục việc kinh doanh cũ không?

Sau khi được cấp visa tạm trú. Nhà đầu tư có toàn quyền quyết định việc: nhà đầu tư hay vợ/chồng của nhà đầu tư. Sẽ là người ở lại để kinh doanh và sinh sống tại Úc. Người ở lại sẽ đáp ứng điều kiện kinh doanh và điều kiện lưu trú cho hồ sơ thường trú 888. Cho nên, nếu nhà đầu tư quyết định vợ/chồng của mình là người ở lại. Thì nhà đầu tư được QUYỀN trở về Việt Nam để tiếp tục việc kinh doanh cũ.

 • Trong thời gian sống tại Úc để xin lên thường trú. Nhà đầu tư có thể chuyển quyền đương đơn chính sang cho vợ/chồng để thay nhà đầu tư thỏa điều kiện về cư trú không?

Nhà đầu tư ĐƯỢC toàn quyền đổi vị trí đương đơn cho vợ hoặc chồng ở lại Úc theo điều kiện visa. Việc lựa chọn người đứng đơn vào thời điểm đó sẽ phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư.

Yêu cầu về sở hữu doanh nghiệp

 • Trường hợp nhà đầu tư đang nắm giữ vai trò quản lý cấp cao tại một công ty, nhưng trên giấy tờ không sở hữu cổ phần công ty đó thì có thỏa điều kiện làm hồ sơ không?

Để thỏa điều kiện làm hồ sơ, đương đơn cần nắm giữ vị trí điều hành doanh nghiệp (giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, v.v) VÀ sở hữu ít nhất 10% doanh nghiệp. Nếu chỉ điều hành nhưng không sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu ít hơn mức tối thiểu nêu trên thì KHÔNG thỏa yêu cầu nộp hồ sơ 188B.

VISA 188C

So sánh visa 188C với 188A, 188B

 • Mức đầu tư của visa 188C lớn hơn nhiều so với các lựa chọn 188A và 188B. Vậy visa 188C có khác biệt gì với visa 188A và visa 188B không?

Với mức đóng góp tài chính lớn, visa 188C mang đến những lợi thế không thể có được ở các visa 188A hay visa 188B:

– Không giới hạn độ tuổi.

– Không yêu cầu thang điểm di trú.

– Thời gian thụ lý nhanh: chỉ từ 7-12 tháng. Các visa khác có thời gian thụ lý từ 23-25 tháng.

– Không cần lưu trú thường xuyên tại Úc (tối thiểu 40 ngày) để đủ điều kiện lấy thường trú nhân.

Rủi ro đầu tư

 • Rủi ro khi đầu tư định cư Úc với visa 188C là gì?

– Về hình thức đầu tư quỹ, rủi ro chính nằm ở việc: lựa chọn nguồn quỹ và đơn vị quản lý quỹ thiếu kinh nghiệm. Nguồn quỹ không an toàn, rủi ro cao. Quỹ không đáp ứng được yêu cầu của Sở Di trú Úc.

– Về hồ sơ của nhà đầu tư xin cấp visa, rủi ro chính nằm ở việc: đương đơn cung cấp thông tin sai lệch. Người đứng đơn từng có án tích hoặc có tiền sử mắc các bệnh truyền nhiễm, ung thư, viêm gan B, HIV/AIDS.

Ngoài ra, một rủi ro lớn khác là nhà đầu tư lựa chọn luật sư hoặc công ty di trú. Không có kinh nghiệm trong việc chứng minh nguồn tiền. Vì 188C là chương trình cần chứng minh tổng tài sản tối thiểu từ 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD). Một khoản tiền lớn cần chứng minh nguồn gốc.

Chuẩn bị hồ sơ 

 • Nhà đầu tư có phải trình bày và nộp kế hoạch kinh doanh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ 188C và nộp cho bang/ liên bang không?

Nhà đầu tư KHÔNG cần làm bước này.

Quá trình nộp hồ sơ tại tỉnh bang và liên bang không yêu cầu khách hàng phải nộp kế hoạch kinh doanh. Chỉ khi đến giai đoạn được yêu cầu chuyển tiền đầu tư 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD). Công ty quản lý quỹ sẽ giúp nhà đầu tư lập bảng diễn giải kế hoạch đầu tư và nộp cho liên bang.

Nguồn tiền đầu tư

 • Số tiền 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD) dùng để chuyển tiền đầu tư sang Úc có cần phải chứng minh nguồn gốc hay không? 

Nhà đầu tư CẦN chứng minh nguồn gốc của số tiền đầu tư 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD).

Tuy nhiên, việc chứng minh không cần qua nhiều lớp. Mà chỉ cần cung cấp giấy tờ chứng minh số tiền đang sở hữu ở hiện tại có nguồn gốc từ đâu.

Ví dụ: Số tiền 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD) có được từ việc bán bất động sản. Vậy giấy tờ cần có để chứng minh nguồn tiền bao gồm: Sổ đỏ/ sổ hồng, Hợp đồng bán bất động sản. Biên lai đóng thuế thu nhập cá nhân. Sao kê ngân hàng thể hiện tiền bán bất động sản đã được chuyển vào tài khoản,…

 • Hồ sơ 188C có bắt buộc phải kiểm toán công ty hay không? 

Hồ sơ 188C CẦN được kiểm toán công ty nếu số tiền đầu tư 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD). Có nguồn gốc từ việc chia lãi, hoặc chia cổ tức,… hoặc bất cứ nguồn thu nào xuất phát từ công ty.

 • Sau khi đã nộp hồ sơ và nhận được bảo lãnh bang, trong lúc đợi yêu cầu chuyển tiền đầu tư sang Úc. Liệu nhà đầu tư có thể rút tiền trong tài khoản ra làm việc khác được không? 

Cách làm này KHÔNG ĐƯỢC chấp thuận.

Vì số tiền 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD) dùng để chuyển tiền đầu tư đã được chứng minh rõ nguồn gốc.

Nếu số tiền này không được duy trì ổn định dưới dạng sổ tiết kiệm, mà liên tục được sử dụng để đầu tư. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền bắt buộc sẽ phải chứng minh nguồn tiền lại một lần nữa. Theo đó, các bằng chứng về việc đầu tư phát sinh sau đó đều sẽ phải được cung cấp đầy đủ.

 • Nhà đầu tư có phải chuyển tiền vào quỹ đầu tư trước khi có visa không? Làm vậy có tốt cho hồ sơ hơn không?

Nhà đầu tư được yêu cầu chuyển tiền vào các quỹ chỉ định sau khi hồ sơ được chấp thuận cơ bản và TRƯỚC KHI visa được cấp.

Việc chuyển tiền trước khi hồ sơ được chấp thuận hoặc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ ban đầu. KHÔNG giúp hồ sơ tăng tính cạnh tranh, cũng không giúp hồ sơ được xét duyệt nhanh.

 • Sau khi nộp hồ sơ 888C, nhà đầu tư có thể rút toàn bộ tiền đầu tư 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD) ban đầu. Ra khỏi các quỹ đầu tư không? Nếu làm vậy, hồ sơ 888C có bị ảnh hưởng gì không?

Nhà đầu tư CÓ THỂ rút tiền đầu tư sau khi đã nộp hồ sơ 888C. Với điều kiện đã đáp ứng điều kiện duy trì trong 4 năm. Dựa trên cơ sở: hiện tại, không có bất cứ quy định cụ thể nào bắt buộc phải duy trì khoản đầu tư 5 triệu này sau khi đã nộp hồ sơ 888C.

 • Nhà đầu tư có được hoán đổi quỹ đầu tư trong quá trình làm hồ sơ không? (trước khi nộp thư bày tỏ nguyện vọng; đã có bảo lãnh bang; sau khi nộp bảo lãnh bang và chờ liên bang xét duyệt; sau khi có visa 188C; sau khi nộp 888C)

Nhà đầu tư CÓ THỂ hoán đổi quỹ đầu tư.

Kế hoạch đầu tư có thể thay đổi ở bất cứ giai đoạn nào. Tuy nhiên, việc thay đổi này vẫn bắt buộc phải theo đúng cấu trúc của visa 188C. VÀ phải cung cấp chứng từ liên quan đến việc thay đổi này cho Chính phủ Úc.

Trích dẫn luật: 

Hồ sơ đầu tư:

Khi chúng tôi cấp visa tạm thời cho bạn. Bạn đã đầu tư 5 triệu AUD theo các yêu cầu đầu tư cho visa Úc diện đầu tư trọng yếu. Chúng tôi gọi đây là “khoản đầu tư tuân thủ” hoặc “khoản đầu tư đáng kể tuân thủ”. (tùy thuộc vào việc đương đơn đã nộp đơn xin visa tạm thời trước ngày 01/07/2015, hay vào hoặc sau ngày đó).

Cung cấp bằng chứng:

 • Đương đơn đã giữ một khoản đầu tư tuân thủ. Hoặc một khoản đầu tư đáng kể tuân thủ (nếu có) trong toàn bộ thời gian có visa tạm thời.
 • Chuyển tiền từ khoản đầu tư tuân thủ này sang khoản đầu tư tuân thủ khác. Hoặc từ khoản đầu tư đáng kể tuân thủ này sang khoản đầu tư đáng kể tuân thủ khác (nếu có).

Các quy tắc tuân thủ các khoản đầu tư đã thay đổi vào ngày 01/07/2015. Vì lý do đó, bằng chứng đương đơn cần cung cấp cho chúng tôi. Tùy thuộc vào thời điểm đương đơn nộp đơn xin visa tạm thời.

Để được cấp visa này, đương đơn phải thực hiện (vào hoặc sau thời điểm nộp đơn xin visa này). Một khoản đầu tư đáng kể tương đương ít nhất là 5 triệu AUD khi chúng tôi gửi thư bảo lãnh. Và có ý định thực sự giữ khoản đầu tư đó ít nhất trong 4 năm. Khoản đầu tư này phải được đầu tư theo tỷ lệ sau:

 • Tối thiểu 500.000AUD vào quỹ đầu tư mạo hiểm Úc hoặc các quỹ đầu tư phát triển tư nhân. Mà các quỹ này đầu tư vào các công ty khởi nghiệp hoặc các công ty nhỏ.
 • Tối thiểu 1,5 triệu AUD vào các quỹ đầu tư quản lý được chấp thuận. Quỹ có thể đầu tư vào các hạng mục tài sản. Bao gồm công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán. Trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản thương mại.
 • Tối thiểu 3 triệu AUD vào các quỹ đầu tư cân bằng.

Các quỹ đầu tư cân bằng có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản. Bao gồm các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc. Trái phiếu hoặc lệnh phiếu của công ty Úc. Trái phiếu đồng niên và bất động sản thương mại.

Chúng tôi không chấp thuận hình thức đầu tư trực tiếp vào bất động sản nhà ở. Chúng tôi hạn chế nghiêm ngặt đầu tư gián tiếp vào bất động sản nhà ở. Thông qua các quỹ được quản lý.

Đương đơn không được sử dụng các khoản đầu tư làm bảo đảm hoặc thế chấp cho một khoản vay.

 • IMM Group có hỗ trợ nhà đầu tư trong việc quản lý số tiền đầu tư 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD) không?

IMM Group CÓ hỗ trợ nhà đầu tư quản lý tiền đầu tư.

Đối với những quỹ đầu tư đã được IMM thẩm định và đánh giá về mức độ rủi ro. IMM sẽ ký Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ quản lý số tiền đầu tư 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD) với khách hàng.

 • Ngoài khoản đầu tư 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD). Vào các quỹ đầu tư theo yêu cầu của chương trình. Nhà đầu tư có phải đầu tư thêm hoặc phải mua nhà. Hoặc phải mở doanh nghiệp tại Úc sau khi có visa 188C không?

Nhà đầu tư KHÔNG cần phải đầu tư thêm/mua nhà/mở doanh nghiệp tại Úc sau khi có visa 188C.

Hiện tại, không bang nào có quy định bắt buộc phải đầu tư thêm ngoài khoản đầu tư 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD).

Tuy nhiên, giai đoạn xét duyệt visa 888C sẽ có mục cam kết với tỉnh bang (Commitment to State). Yêu cầu cung cấp bằng chứng thể hiện sự gắn bó lâu dài với tỉnh bang. Khi đó, việc sở hữu bất động sản hoặc đầu tư thêm. Cũng sẽ là một trong những bằng chứng hữu hiệu để chứng minh việc này.

Trích dẫn luật 888C tại Melbourne, Victoria

Cam kết với tỉnh bang Victoria

Bạn sẽ được yêu cầu chứng minh bạn cam kết sống và đầu tư tại Victoria.

Chính phủ Victoria áp dụng chính sách linh hoạt để đương đơn thể hiện cam kết này. Chúng tôi hiểu rằng mỗi cá nhân có những hoàn cảnh khác nhau, vì vậy chúng tôi sẽ xem xét các yếu tố chung như:

 • Đương đơn có nơi cư trú tại Victoria không.
 • Thời gian ở Victoria và ở các bang/vùng lãnh thổ khác của Úc.
 • Vợ/ chồng và con cái có đang sống, học tập hoặc làm việc tại Victoria không.
 • Các bước chuẩn bị và thực hiện để sống ở Victoria trong tương lai. Ví dụ, mua tài sản, cho con cái đi học trong tương lai.
 • Bất kỳ yếu tố liên quan nào khác, như hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư bổ sung được thực hiện tại Victoria ngoài khoản đầu tư tuân thủ.

Lưu ý: đương đơn không bắt buộc phải chứng minh tất cả các yếu tố trên.

Một vài ví dụ về bằng chứng:

 • Thỏa thuận thuê nhà.
 • Giấy tờ sở hữu bất động sản.
 • Đăng ký cho con đi học tại các trường ở Victoria.
 • Giấy tờ về các chuyến bay thể hiện thời gian cư trú ở Victoria.
 • Biên lai từ căn hộ, khách sạn, dịch vụ thuê xe hơi hoặc các dịch vụ khác được sử dụng ở Victoria.
 • Tuyên bố cam kết giải thích về nơi cư trú ở Victoria.
 • Bằng chứng về hoạt động kinh doanh/đầu tư bổ sung tại Victoria.

Về dự án, quỹ đầu tư 188C

 • Nếu một trong các quỹ mà đương đơn đầu tư vào hoạt động. Không hiệu quả và dẫn tới số tiền đầu tư vào quỹ bị thâm hụt/ hoặc mất toàn bộ. Đương đơn có còn đủ điều kiện xin visa 888C sau này không?

Nhà đầu tư vẫn CÓ đủ điều kiện xin visa 888C.

Số tiền đầu tư 83,2 tỷ đồng (5 triệu AUD) ban đầu theo yêu cầu xét duyệt visa 188C. Sau 4 năm đưa vào hoạt động. Nếu bị hao hụt do kinh doanh không hiệu quả sẽ không khiến hồ sơ 888C không đủ điều kiện. Quan trọng là trong quá trình 4 năm đầu tư. Đương đơn không được phép rút vốn đầu tư.

Trích dẫn luật:

Để được cấp visa này, đương đơn phải thực hiện (vào hoặc sau thời điểm nộp đơn xin thị thực này). Một khoản đầu tư đáng kể tuân thủ ít nhất 5 triệu AUD khi chúng tôi gửi thư bảo lãnh. Và có ý định thực sự giữ khoản đầu tư đó ít nhất trong 4 năm.

Con đường lên thường trú nhân diện 888C / Lộ trình quốc tịch 

 • Điều kiện xin visa thường trú Úc vĩnh viễn 888C sau khi có visa 188C?

Sau 4 năm duy trì khoản đầu tư vào các quỹ đầu tư được chỉ định của Úc. Và thỏa điều kiện về cư trú:

– Nhà đầu tư sống tối thiểu 40 ngày/năm.

– Hoặc vợ/chồng sống tối thiểu 180 ngày/năm ở Úc.

Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ xin quyền thường trú.

Thời gian/ Yêu cầu cư trú

 • Thời gian xét duyệt trung bình của Visa 188C là bao lâu ?

Thời gian xét duyệt trung bình của visa 188C là 7-12 tháng.

 • Để đủ điều kiện xin lên thường trú, đương đơn cần cư trú ở Úc trong bao lâu?

Để thỏa điều kiện xin visa thường trú Úc vĩnh viễn 888C. Đương đơn CẦN sống tối thiểu 40 ngày/năm hoặc vợ/chồng sống tối thiểu 180 ngày/năm ở Úc.

 • Sau khi được cấp visa và đưa gia đình đến Úc tạm trú. Trong khi chờ đủ thời gian sống tại Úc để xin lên thường trú. Nhà đầu tư có được trở lại Việt Nam để tiếp tục việc kinh doanh cũ không?

Sau khi được cấp visa tạm trú, nhà đầu tư có toàn quyền quyết định việc: nhà đầu tư hay vợ/chồng của nhà đầu tư. Sẽ là người ở lại để kinh doanh và sinh sống tại Úc. Người ở lại sẽ đáp ứng điều kiện kinh doanh và điều kiện lưu trú cho hồ sơ thường trú 888. Cho nên, nếu nhà đầu tư quyết định vợ/chồng của mình là người ở lại. Thì nhà đầu tư được QUYỀN trở về Việt Nam để tiếp tục việc kinh doanh cũ.

 • Visa 188C có bắt buộc đương đơn phải cư trú tại bang mà mình nộp hồ sơ hay không?

Chương trình CÓ yêu cầu đương đơn phải cư trú tại bang đã nộp hồ sơ.

Đương đơn cần chứng minh cho Chính phủ Úc về hoạt động đầu tư và quá trình sinh sống của mình tại bang mình chọn ngay khi nộp hồ sơ.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Đăng ký nhận tin

  Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ chương trình định cư và quảng cáo

  - Advertisement -

  Related News

  - Advertisement -