- Sự Kiện & Hội Thảo -
Home Định cư các nước Định cư Mỹ 4 điều kiện cần hội đủ cho một Visa L-1

4 điều kiện cần hội đủ cho một Visa L-1

- Advertisement -

4 yêu cầu hội đủ điều kiện cho một visa L-1 mà bạn cần chuẩn bị khi nộp các bằng chứng, giúp bạn xác định rằng Visa L-1 là con đường tốt nhất cho bạn và bạn đã sẵn sàng nộp đơn.

Yêu cầu 1: Đương đơn L-1 phải có một mối quan hệ giữa công ty nước ngoài và công ty tại Hoa Kỳ.

Văn phòng mới tại Hoa Kỳ phải có mối quan hệ với công ty ở nước ngoài nơi bạn đã làm việc như là một nhà quản lý, một giám đốc điều hành hoặc một chuyên viên có kiến thức chuyên ngành.

Điều này có nghĩa rằng văn phòng mới tại Hoa Kỳ phải là một công ty mẹ, công ty liên kết, chi nhánh hoặc là công ty con của công ty nước ngoài và cả hai văn phòng ở Hoa Kỳ và công ty tại nước ngoài phải tiếp tục chia sẻ quyền sở hữu và có sự kiểm soát chung.

+ Làm thế nào để chứng minh rằng doanh nghiệp mới của tôi ở Hoa Kỳ có mối quan hệ với công ty ở nước ngoài?

Một số bằng chứng bạn có thể gửi để cho thấy rằng doanh nghiệp mới ở Mỹ của bạn có mối quan hệ với công ty ở nước ngoài của bạn:
– Giấy phép thành lập cho thấy quyền sở hữu chung của doanh nghiệp tại Mỹ và tại nước ngoài.
– Giấy phép kinh doanh hoặc các tài liệu khác cho thấy quyền sở hữu chung của doanh nghiệp tại Mỹ.
– Báo cáo thường niên mô tả cấu trúc công ty.

– Hợp đồng hoặc văn bản khác, quy định chi tiết mối quan hệ liên kết.
– Hồ sơ công ty tại Hoa Kỳ hoặc bản mô tả mối quan hệ với công ty nước ngoài.
– Bất cứ bằng chứng gì khác có thể chứng minh quyền sở hữu và kiểm soát doanh nghiệp tại Mỹ và nước ngoài (Ví dụ: Hợp đồng mua bán cổ phiếu, phiếu thỏa thuận quyền hạn, bảng vốn, bảng điều khoản đầu tư )

+ Làm thế nào để chứng minh rằng tôi đã làm việc được một khoảng thời gian tại nước ngoài?

Một số bằng chứng để bạn có thể nộp hồ sơ công việc 1 trong 3 năm qua bao gồm:
– Bảng lương
– Hồ sơ trả lương
– Tờ khai thuế lao động
– Bằng chứng về những sản phẩm công việc của bạn.

+ Làm thế nào để chứng minh được công việc ở nước ngoài của tôi là đủ tiêu chuẩn cho chương trình L-1?

Một số bằng chứng để bạn có thể chứng minh rằng việc làm ở nước ngoài của bạn là một quản lý, giám đốc điều hành hoặc một chuyên viên có kiến thức chuyên ngành bao gồm:

– Sơ đồ tổ chức cho thấy vị trí của bạn.
– Bằng sáng chế hoặc bằng chứng về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ của công ty dựa trên công việc của bạn.
– Bảng đánh giá hiệu suất công việc.
– Các khoản cho vay/ tài chính thay mặt công ty.
– Mô tả tổ chức công việc cho vị trí của bạn và những vị trí báo cáo khác trên/ dưới vị trí của bạn, nếu có.
– Bản tóm tắt mô tả thành tích công việc của bạn.

Lưu ý: Đối với chuyên viên thì không có yêu cầu cụ thể về kiến thức chuyên môn là “độc đáo” hay “độc quyền” như thế nào. Dù vậy, chuyên viên có kiến thức chuyên môn đi diện L-1 phải là người “đặc biệt” hoặc là một người ở cấp độ “cao cấp”.

Yêu cầu 2: Không gian nội thất phải đầy đủ cho một văn phòng mới tại Hoa Kỳ.

Không gian làm việc có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chất doanh nghiệp, một không gian thích hợp phải được đảm bảo thông qua việc thuê hoặc mua các phương tiện khác.

+ Làm thế nào để tôi chứng mình rằng văn phòng mới tại Mỹ có đủ không gian để làm kinh doanh?

Khi nộp hồ sơ với mục đích mở văn phòng mới tại Mỹ, một số bằng chứng bạn có thể cung cấp để chứng minh không gian văn phòng của bạn đủ để làm kinh doanh:

– Hợp đồng thuê đã ký.
– Thế chấp hoặc bằng chứng khác về việc mua bán bất động sản.
– Kế hoạch kinh doanh, tài liệu tiếp thị, hoặc những mô tả khác của doanh nghiệp kết nối các hoạt động doanh nghiệp với không gian đang có.

Lưu ý:
1) Nếu bạn đã đảm bảo không gian văn phòng mà không cần thuê hoặc mua, bạn sẽ cần phải giải thích cụ thể và cung cấp thêm bằng chứng.
2) Nếu bạn đang nộp đơn cho một văn phòng mới, cung cấp một bảng sao kế hoạch kinh doanh hoặc bảng tóm tắt thể hiện quy mô đầu tư và khả năng của bạn để bắt đầu kinh doanh tại Mỹ.
3) Ngoài bằng chứng cho thấy bạn đã đảm bảo về không gian văn phòng, bạn phải giải thích thêm về vị trí mà bạn sẽ mở văn phòng.

Yêu cầu 3: Một văn phòng mới phải kích hoạt và đi vào hoạt động trong vòng một năm sau khi L-1 được tiếp nhận vào Hoa Kỳ nếu có yêu cầu gia hạn lưu trú.

Visa L-1 mở văn phòng mới giống như một bước đệm cho nhà đầu tư nước ngoài phát triển tại Mỹ. Giai đoạn này được giới hạn trong một năm. Sau thời gian đó, sẽ xin gia hạn visa L-1 nếu văn phòng mới đáp ứng được các yêu cầu điều hành và hoạt động của văn phòng. Thông thường nó sẽ liên quan đến các yếu tố như thuê thêm lao động, các đơn đặt hàng theo hợp đồng, nguồn thu nhập, hoặc hàng tồn kho, nếu có.

Yêu cầu 4: Sau 1 năm, văn phòng mới phải bổ sung thêm vị trí quản lý hoặc giám đốc điều hành nếu bạn đang muốn yêu cầu gia hạn lưu trú theo diện L-1A.

Văn phòng mới có thể mở theo diện visa L-1 do một người trong tổ chức của bạn làm quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên viên. Sau một năm, văn phòng phải có đủ khả năng để bổ sung một quản lý hoặc điều hành.

Trong giai đoạn đi lên của năm đầu tiên, một nhà quản lý hoặc điều hành có thể được yêu cầu vận hành công ty thực tế, tham gia vào các công việc mà có thể vượt hơn nhiệm vụ quản lý điều hành của họ.Tuy nhiên, sau đó, người quản lý hoặc điều hành sẽ được yêu cầu tập trung chủ yếu vào trách nhiệm chính của mình là quản lý, điều hành để có thể xin gia hạn visa L-1.

+ Sau một năm, làm thế nào để chứng mình rằng văn phòng mới đủ khả năng tiếp tục hoạt động và bổ nhiệm tôi với vai trò quản lý, điều hành?

Một số bằng chứng giúp bạn có thể chứng minh rằng văn phòng mới có đủ khả năng gồm:
– Đơn đặt hàng, hợp đồng hoặc bằng chứng khác các hoạt động thương mại.
– Hồ sơ trả lương cho người lao động.
– Kê khai báo cáo ngân hàng.
– Tài liệu báo cáo tài chính cho thấy thu nhập hàng tháng.
– Vốn liên doanh hoặc bên thứ 3 góp vốn đầu tư dựa trên những sự kiện quan trọng đã đạt được.
– Các phương tiện truyền thông của doanh nghiệp.
– Cung cấp bảng mô tả vai trò và trách nhiệm hiện tại của tất cả nhân viên, hoặc bằng chứng khác chứng minh nhà quản lý hoặc điều hành chưa đủ điều kiện miễn nhiệm.

Tôi đã sẵn sàng nộp đơn, tiếp theo sẽ là gì?

Một khi bạn đã xác định rằng Visa L-1 là con đường tốt nhất cho bạn và bạn đã sẵn sàng nộp đơn, bạn có thể tìm thấy đầy đủ thông tin và yêu cầu pháp lý cho các đương đơn (giám đốc, quản lý, chuyên viên) được nêu trên trang USICS.

Lưu ý:
1) Vợ/ chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình của người sở hữu visa không định cư L-1 cũng được đi cùng. Vợ/ chồng người sở hữu L-1 được cấp giấy phép làm việc tại Mỹ, con cái được học tại các hệ thống trường công của Mỹ.
2) Khi nộp bằng chứng, điều quan trọng là phải giải thích đầy đủ rõ ràng, để tăng thêm hiệu quả trong việc xem xét và xử lý đơn từ USCIS.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

    Đăng ký nhận tin

    Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ chương trình định cư và quảng cáo

    - Advertisement -

    Related News

    - Advertisement -